Re:Imagining Jazz I #Alek Sekulovski

Нови пријатели, Изминатиов период ја истражувавме историјата.Блиската соработка со професорот SASO POPOVSKI не доведе до два посебни моменти во времето:…

Jazz Fortnight Festival 2019

Почетокот е маалски, скопски, скромен, но се води од вербата дека низ овие улици се крие нешто универзумско, нешто што…